Tijdens de tweede week van de paasvakantie organiseert Tennisclub Houthulst een paaskamp, dit voor alle kinderen van 6 jaar (derde kleuter) tot en met 12 jaar

Het paaskamp is een combinatie van tennis en andere sportieve activiteiten (omnisport).  De lesgevers zijn gediplomeerd of beschikken over een bachelor lichamelijke opvoeding sport en bewegen.  Een basiskennis van tennis is niet vereist.

Het paaskamp duurt 5 dagen en vindt plaats van maandag 8 april 2024 tot en met vrijdag 12 april 2024.

Het paaskamp gaat door op en rond de buitenterreinen van Tennisclub Houthulst, dewelke gelegen zijn ter hoogte van de Vrijetijdscampus.  Het kamp vangt aan om 9u00 en eindigt telkens om 16u00.  Er wordt echter opvangmogelijkheid voorzien, dit vanaf 8u30 tot 16u30.

De prijs voor het volledige paaskamp bedraagt € 95.  Dit bedrag omvat :

  • het paaskamp zelf
  • alle verzekeringskosten zodat de kinderen verzekerd zijn
  • aansluiting bij Tennis Vlaanderen

Er is een korting van € 5 voorzien per extra kind (per kamp) binnen hetzelfde gezin (wonend op zelfde adres).

Het middagmaal is niet inbegrepen in de prijs van het paaskamp.  De kinderen brengen dus zelf een lunchpakket mee.  Wij bieden wel gratis drinkwater aan tijdens het kamp.  De kinderen worden verwacht in sportieve kledij en/of tenniskledij en aangepast schoeisel.  Een tennisracket is eventueel ter plaatse beschikbaar.

Kinderen kunnen bij slecht gedrag uitgesloten worden voor de rest van het paaskamp.

Inschrijven kan door een e-mail te richten aan tchouthulst@gmail.com met vermelding van :

  • naam + voornaam
  • geboortedatum
  • adres
  • telefoon- en/of gsm-nummer
  • e-mail adres

Betalen kan door het desbetreffende bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE05 7512 0039 5875 met vermelding van naam en voornaam

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 maart 2024.

Meer info in de brief hieronder.