Tijdens de zomer organiseert Tennisclub Houthulst een zomerkamp verspreid over 2 aparte weken, dit voor alle kinderen van 6 jaar (derde kleuter) tot en met 12 jaar.  Het is mogelijk om aan beide weken of slechts één van beide weken deel te nemen.

Het zomerkamp is een combinatie van tennis en andere sportieve activiteiten (omnisport). De lesgevers zijn gediplomeerd of beschikken over een bachelor lichamelijke opvoeding sport en bewegen. Een basiskennis van tennis is niet vereist.

  • Week 1 :  vanaf maandag 1 juli 2024 tot en met vrijdag 5 juli 2024.
  • Week 2 :  vanaf maandag 26 augustus 2024 tot en met vrijdag 30 augustus 2024.

Het zomerkamp gaat door op en rond de buitenterreinen van Tennisclub Houthulst, dewelke gelegen zijn ter hoogte van de Vrijetijdscampus. Het kamp vangt aan om 9u00 en eindigt telkens om 16u00. Er wordt echter opvangmogelijkheid voorzien, dit vanaf 8u30 tot 16u30.

De prijs voor één week zomerkamp bedraagt € 95. Dit bedrag omvat :

  • het zomerkamp zelf
  • alle verzekeringskosten zodat de kinderen verzekerd zijn
  • aansluiting bij Tennis Vlaanderen

Er is een korting van € 5 voorzien per extra kind (per kamp) binnen hetzelfde gezin (wonend op zelfde adres).

Het middagmaal is niet inbegrepen in de prijs van het kamp. De kinderen brengen dus zelf een lunchpakket mee. Wij bieden wel gratis drinkwater aan tijdens het zomerkamp. De kinderen worden verwacht in sportieve kledij en/of tenniskledij en aangepast schoeisel. Een tennisracket is eventueel ter plaatse beschikbaar.

Kinderen kunnen bij slecht gedrag uitgesloten worden voor de rest van het zomerkamp.

Inschrijven kan door een e-mail te richten aan tchouthulst@gmail.com met vermelding van :

  • naam + voornaam
  • geboortedatum
  • adres
  • telefoon- en/of gsm-nummer
  • e-mail adres

Betalen kan door het desbetreffende bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE05 7512 0039 5875 met vermelding van naam en voornaam

De uiterste inschrijvingsdatum is 23 juni 2024 (week 1) of 18 augustus 2024 (week 2).

Meer info in de brief hieronder.