Alle reserveringen op de buiten- en binnenterreinen gebeuren via de website of de App van Tennis Vlaanderen.  Een handleiding kan onderaan teruggevonden worden.

Reserveren kan tot maximaal 10 dagen op voorhand.  Indien men niet kan spelen, dan is het annuleren van de reservatie verplicht.  Het annuleren van een reservatie kan tot uiterlijk 24 uren op voorhand.

Er kan slechts 1 gelijktijdige reservatie per speler plaats vinden.  Wanneer de desbetreffende reservatie voorbij is, kan een nieuwe reservatie ingegeven worden.  Enkel de personen die gereserveerd hebben, krijgen toegang tot de desbetreffende terreinen.

Bij het reserveren van een enkelspel dienen telkens 2 namen opgegeven te worden, bij het reserveren van een dubbelspel dienen telkens 4 namen opgegeven te worden.  Reserveren voor zowel enkelspel als dubbelspel gebeurt in blokken van maximum 1,5 uur.

Overtredingen tegen bovenstaande regels zullen gesanctioneerd worden.  Eventuele overtredingen kunnen zijn :

  • een reservatie maken en niet komen spelen
  • spelen op de velden zonder een geldige reservatie te boeken
  • spelen op de velden onder iemand anders naam

Bij een eerste overtreding wordt de persoon 1 week geschorst van de terreinen, vanaf de tweede overtreding wordt de persoon bij iedere overtreding 2 weken geschorst.