De kostprijs van het winterlidmaatschap 2023-2024 vindt u hieronder terug.  Met deze prijzen blijft het voor ons als club één van de streefdoelen om iedereen de mogelijkheid te bieden om van tennis te kunnen genieten.

Bij de onderstaande tarieven is de kostprijs van de binnenverlichting reeds inbegrepen.  Er zijn dus geen extra kosten.

Het winterseizoen loopt van zondag 1 oktober 2023 tot en met zondag 31 maart 2024. Tijdens het winterseizoen is het mogelijk om op de binnenterreinen te spelen, dit mits reservatie en zonder extra kosten. 

De indoor tennishal telt 2 binnenterreinen.  Tijdens het winterseizoen gaan in de indoor tennishal ook de nodige lesmomenten door.  Deze zullen telkens tijdig aangeduid worden op de reservatiekalender.

Tijdens het winterseizoen organiseren we zoals gewoonlijk onze dubbelactiviteit op zondagvoormiddag, namelijk van 8u00 tot 12u00. Tijdens deze activiteit zijn alle winterleden welkom om enkele recreatieve dubbelmatchen te spelen.

Lid worden kan :

  • via de website of de App van Tennis Vlaanderen
  • door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE05 7512 0039 5875 van Tennisclub Houthulst met vermelding van naam / geboortedatum / adres / telefoon / e-mail


Personen die het zomertarief 2023 hebben betaald :

  • € 50 voor alle -16 jarigen (geboortejaar 2008 tot en met 2023)
  • € 50 voor de jeugd (geboortejaar 2005 tot en met 2008)
  • € 100 voor alle volwassenen (vanaf geboortejaar 2004)


Personen die het zomertarief 2023 niet hebben betaald :

  • € 50 voor alle -16 jarigen (geboortejaar 2008 tot en met 2023)
  • € 50 voor de jeugd (geboortejaar 2005 tot en met 2008)
  • € 150 voor alle volwassenen (vanaf geboortejaar 2004)